64
   Wednesday
   71 / 48
   Thursday
   64 / 47
   Friday
   66 / 50