58
   Wednesday
   84 / 60
   Thursday
   86 / 62
   Friday
   86 / 63